DERMANTHE sme presvedčení o tom, že všetko by malo smerovať k harmónii. Toto naše presvedčenie sa odráža nielen v našom celkovom prístupe, ale aj v našej každodennej praxi, kde sa snažíme nájsť súlad medzi vaším zdravím, spokojnosťou a krásou. Naším cieľom je, aby ste sa u nás cítili príjemne, aby sme formou diskusie zistili, čo pre vás tento súlad medzi zdravím, vašou spokojnosťou a krásou, znamená. Berieme do úvahy vaše požiadavky a očakávania. Spolu s našimi vedomosťami, poznatkami a skúsenosťami veríme, že sa vieme k harmónii priblížiť tak, aby ste vy aj my boli s výsledkami našej práce spokojní.

MUDr. Lenka Džubáková, dermatovenerológ, CEO DERMANTHE - Centrum Estetickej a Laserovej medicíny

MUDr. Lenka Džubáková

atestovaný dermatovenerológ

"Krása a zdravý životný štýl sa začínajú rozhodnutím"

  • certifikovaná lekárka pre aplikáciu botulotoxínu, výplňových materiálov, chemických peelingov a  laserových zákrokov
  • je členkou Slovenskej lekárskej komory, vyštudovala všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine v roku 2010 s vyznamenaním
  • počas štúdia absolvovala odborné stáže na klinike plastickej chirurgie Messine – Taliansko, na angiologickom oddelení v Grazi – Rakúsko, absolvovala študijné pobyty a výmenné programy na klinikách v Záhrebe, Budapešti a v Olomouci
  • po úspešnom štúdiu získala prax na dermatovenerologickom oddelení v nemocnici v Teplicích, na klinike dermatovenerógie VFN v Prahe, doteraz pôsobí na dermatovenerologickem odelení v  nemocnici v Považskej Bystrici
  • estetickej dermatológii a laserovej medicíne sa venuje od roku 2013, profesionálne skúsenosti  v tejto oblasti získala na pracoviskách a klinikách v Trnave, Nitre a v Púchove
  • atestáciu v odbore dermatovenerológia získala v roku 2022
  • skúsenosti získané z oblasti klasickej dermatovenerológie prepája a využíva práve v oblasti estetickej a laserovej medicíny
  • každoročne sa zúčastňuje domácich, ale i medzinárodných kongresov
  • klienta vníma ako na individuálnu osobnosť, ktorá má svoje jedinečné potreby a priania
  •  

DERMANTHE - MUDr. Lenka Džubáková

Kvášovecká 4167/13

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovensko

M: +421 948 79 52 79

E: info@dermanthe.sk

W: www.dermanthe.sk (eu)